Skrift Immaterialrätt

TMF har tagit fram en publikation med titeln ”TMF:s guide till Immaterialrätt” i samarbete med advokatbyrån Lindahl, specialiserade på immaterialrätt.

TMF har tagit fram en publikation med titeln ”TMF:s guide till Immaterialrätt” i samarbete med advokatbyrån Lindahl, specialiserade på immaterialrätt.

Syftet är att öka kompetensen inom området. I guiden beskrivs översiktligt följande områden:

  • De viktigaste immateriella rättigheterna.
  • Vad som kan skyddas.
  • Hur skyddet uppnås.
  • Hur lång skyddstiden är.
  • Exempel på kommersiella valmöjligheter med hjälp av rättigheter.

 

Guiden finns nu att beställa från TMF genom att kontakta TMF på:
info@tmf.se


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se