Tekniska Kommittén

Sedan hösten 2009 finns en teknisk kommitté inom möbelområdet på TMF. Syftet med Möbelgruppens tekniska kommitté är att driva och påverka de branschgemensamma frågorna och aktiviteterna inom teknik, kvalitet och miljö – områden som TMF driver, initierar och genomför.

Bakgrund
TMF:s styrgrupp för möbler beslutade den 6 oktober 2009 att en teknisk kommitté, TK, skulle bildas inom TMF för att arbeta med frågor inom teknik, kvalitet och miljö. Ett första informationsmöte för att etablera den tekniska kommittén hölls den 13 november 2009 hos Kinnarps i Skillingaryd.

Syfte och mål
Syftet med kommittén är att driva och påverka de branschgemensamma frågorna och aktiviteterna inom teknik, kvalitet och miljö – områden som TMF driver, initierar och genomför. Tekniska Kommittén ska även ha som mål att underlätta det dagliga arbetet på företagen i relevanta branschgemensamma frågor samt att effektivisera företagens processer.

Inriktning och arbetsområden
Tekniska Kommittén fokuserar på följande områden:

·         Standardisering

.      Kravspecifikationer för möbler

·         Bevakning av regelverk och förordningar

·         Forsknings- och utvecklingsfrågor

·         Ansvarar för innehållet i Möbelfakta

 

Arbetssätt och organisation
Den tekniska kommittén består av cirka tio medlemmar, varav åtta från medlemsföretagen och två från TMF. TK håller cirka fyra halvdagsmöten/år på olika platser.
Vid enstaka tillfällen, vid speciella frågeställningar, bjuds även andra företag och organisationer in till möten. Det huvudsakliga arbetet som kommittén föreslår ska utföras av TMF inom ramen för medlemmarnas branschservice. Större frågor kan dock behöva extra finansiering.
Arbetet inom den tekniska kommittén avrapporteras i styrgruppen för möbler och styrgruppen för möbler kan även ha förslag på nya fokusområden för TK. TMF:s personal fungerar som en länk mellan styrgruppen och TK. 

 

____________________________

Tekniska Kommitténs ledamöter:
Sören Hammarström, Edsbyverken
Mats Nerlund, EFG
Tomas Ekström, Kinnarps
Joachim Schubert, Offecct
Malin Petersson, Swedese
Björn Persson, Vilax
Joakim Prytz, Nobia
Bengt-Åke Andersson, SP
Cecilia Ask Engström, TMF
Robin Ljungar, TMF
Anders Rosenkilde, TMF


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se