Våra bransch- och produktgrupper:   Dörrar Fönster   TMF_Kokbadrum_50 TMF_Mobler_50 TMF_Specialinredningar_50 TMF_Tragolv_50 TMF_Trahus_50 TMF_Trappor_50 TMF_Traskivor_50

 

Specialinredningar

Specialinredningar inom TMF omfattar nära 90 medlemsföretag med ett brett produktregister. Företagen är verksamma inom inredningar för offentliga miljöer till exempel kontor, sjukhus, butiker, restauranger och kyrkor.

TMF_Specialinredningar_60Inom gruppen tas dokumentation fram som är av vikt för medlemsföretagens dagliga verksamhet. Som exempel kan nämnas kontraktsformulär, reklamationsblankett och avsyningsprotokoll som sammanställts under årens lopp. Dessutom arbetar gruppen proaktivt med utbildnings- och kompetensutvecklingsprojekt. Bland annat har fokus legat på limteknik, ytbehandling, lean production, skärande bearbetning, härdplastutbildning och ledningssystemet FR2000.

Medlemsinloggning
Via medlemsinloggning kommer du åt exklusivt medlemsmaterial inom Specialinredningsgruppen. Protokoll från gruppens verksamhet finns även att läsa för inloggade medlemmar under Blanketter och protokoll.

 


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se