Nätverk & Utbildning

Samverkansmöten
Gruppen samlas för samverkansmöten ett antal tillfällen per år. Under dessa möten avhandlas frågor som är av gemensamt intresse för medlemsföretagen när det gäller till exempel arbetsgivarfrågor, näringspolitiska aktiviteter men framförallt branschrelaterade frågeställningar.
På mötena tas aktuella teman upp som är av vikt för medlemsföretagen. Tanken är att man ska få djuplodande kunskap om det aktuella ämnet – ofta bjuds externa föredragshållare in. I direkt anslutning till mötena brukar det även anordnas studiebesök.

Under mötena får även företag med samarbetsavtal till TMF utrymme att visa nyheter och vad de har att erbjuda inredningsindustrin. På detta sätt utvecklas relationen mellan leverantörer och inredningsföretag ömsesidigt.


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se