"Inget slår originalet"

Immateriella rättigheter och motverkande av produktkopiering är en viktig fråga som medlemmarna i möbelsektionen vill fokusera på. Sedan 2011 arbetar TMF mot möbelkopiering under devisen "Inget slår originalet".
 

FOLDER

För att öka medlemmarnas kompetens kring lagområdet som reglerar immateriella rättigheter har en folder tagits fram i samarbete med Lindahls advokatbyrå.  Foldern innehåller praktiska anvisningar, råd och tillvägagångssätt om hur man bäst skyddar sina produkter och varumärken – såväl i Sverige som internationellt . Den kan beställas via info@tmf.se.

INTERNATIONELLT

Skrift - Intellectual Property, A business tool for SMEs -A Guide for the Furniture Industry
Guiden är framtagen av IPeuropAware-projektet - ett projekt som bl a finansieras av Europa-kommissionen. Den är inriktad på immateriella rättigheter för små och medelstora företag i Europa inom följande områden: a) textil och klädsel b) skor c) läder d) samt möbler.
OBS! Nedladdningsbar PDF ligger på medlemssidorna - Branschfrågor/Möbler. 

PRV (VÄGLEDNING)

PRV - Patent- och Registreringsverket - har en mycket nyttig vägledning inom immaterialrättsområdet. Se vidare i menyn till vänster

SVENSKT NÄRINGSLIV

Skrift
Svenskt Näringsliv har också gett ut en tänkvärd "verktygslåda för innnovation". I denna skrift ges en orientering om hur företagens "innovativa verktygslåda" ser ut, om hur ett antal svenska företag använder den, och om hur innovationens betydelse ökar som drivkraft för tillväxt.
Ladda ner skriften "Verktygslådan för innovation - Om immaterialrätt och andra affärsmodeller" via följande sida.


Kontakt

Cecilia Ask Engström, 08-762 72 06

Cecilia Ask Engström OB 1120150

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se