Ökat och varierat bostadsbyggande

En viktig del av TMF:s näringspolitiska arbete är att bidra till ökat nybyggande av flerbostadshus och småhus samt att uppnå varierade städer med hållbar bebyggelse.

Villor, radhus och mellanstora flerfamiljshus är allt för sällan en del av nyproduktionen i kommunernas tätortsplaner och en visionär bostadspolitik. TMF:s medlemsföretag menar att det relativt låga bostadsbyggandet av småhus framförallt är orsakat av finansiella hinder och brist på tillgång till attraktiv byggbar mark.
Hur kan drömmen om villan i storstan förverkligas och hur ser en realistisk politik ut med den blandade stadsbebyggelse som invånarna efterfrågar?
När Sverige och dess städer växer långsiktigt behövs alla boendeformer.

På den här sidan redovisas aktuella aktiviteter, rapporter och debattinlägg på området. Sidan uppdateras löpande.


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se