2016 - Leverantörssamverkan

TMF - tillsammans med Träcentrum i Nässjö och Jönköping University - anordnade en temadag den 12 maj i Jönköping med ambitionen att utveckla starka och konkurrenskraftiga leverantörer i samarbete med trä- och möbelindustrin och hitta långsiktiga lösningar.
 
2016 års temadag tog ytterligare ett steg från förra årets och berörde ämnen så som strategiska val för nära samarbete med lokala producenter, hur trä och möbelindustrin kan lära sig av forskning inom ansvar för hållbarhet och sociala frågor som är tätt kopplade till styrning och design av försörjningskedjor, samt samverkan över funktionsgränserna- hur kan man skapa bättre och effektivare möten.

FILM - TMF:s miljö- och hållbarhetschef Robin Ljungar


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se