Kurser & Seminarier

TMF har inte bara utbildningsmöjligheter på arbetsgivarsidan. Även om inom branschutveckling erbjuds ett antal kurser - t.ex när det gäller Möbelfakta (för såväl deklaranter som säljare/marknadsförare) som trähussidan ifråga om trähusbyggare samt trähussäljare.


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se