TMF. Länk till startsidan för webbplatsen.

Nätverk & Utbildning

För medlemsföretagen innebär TMF:s branschsamarbete ett ypperligt tillfälle att knyta kontakter, dra nytta av olika nätverk, och - inte minst - få möjlighet till kompetensutveckling.

Några av TMF:s större produktgrupper har branschgruppsmöten (dörrar, fönster, kök & bad, möbler, specialinredning, trappor, trägolv, samt trähus) och därutöver anordnas det regelbundet seminarier och olika temadagar.

Exempel på temadagar de senaste åren är Ytbehandling samt Maskinupphandling.

På branschdagsfronten handlar det framförallt om de årliga eventen Trähusdagen respektive Möbeldagen - givna mötesplatser för att träffa branschkollegor samt hämta inspiraton och kunskap.


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se