Byggproduktförordningen

Här kan du läsa diverse information om Byggproduktförordningen (CPR) som redan har trätt i kraft och är fullt tillämplig den 1 juli 2013. Så passa på att CE-märk redan nu!

Om det finns en teknisk specifikation tillgänglig för din byggprodukt gäller från den 1 juli 2013 att:
- CPR ställer krav på prestandadeklaration
- CPR ställer krav på CE-märkning, i de flesta fall med hjälp av ett anmält organ
Prestandadeklarationen måste redovisa den prestanda som behövs på den avsedda marknaden och för den avsedda användningen; minst en väsentlig egenskap ska deklareras.

Även byggproduktdirektivet (CPD) gäller fram till 1 juli 2013.

Via medlemsinloggning (övre, högra hörnan på tmf.se) kan du läsa två presentationer kopplat till Byggproduktförordningen;
* Byggproduktförordningen (CPR) - Byggmaterialindustrierna samt
* Byggproduktförordningen och kemikalieaspekter.
Ni kan också läsa mer på Boverket hemsida och EU-kommissionens hemsida om förordningen.
 


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se