Guide för inredningssnickerier

Den här skriften vänder sig till arkitekter, tillverkare och andra berörda parter. Innehållet bygger på erfarenheter som samlats in från yrkesverksamma personer i såväl föreskrivande som tillverkande led.

Finns att ladda ner här på TMF:s webbplats på följande sida.
OBS! Kräver dock medlemsinloggning.

Ett annat sätt är Svensk byggtjänst (se länk till höger).
 


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se