Retursystem Byggpall

Retursystem Byggpall är det framtagna, branschgemensamma systemet för hantering av byggpallar. Det ger goda förutsättningar för en stor besparingspotential och är bra ur miljösynpunkt eftersom färre pallar slängs. För byggmaterialföretagen innebär byggpall en kostnadsfri och enkel pallhantering där pallarna är kvalitetskontrollerade.

Systemet ägs och drivs av Sveriges Byggindustrier, Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund samt Byggmaterialindustrierna. Norrlandspall har rent praktiskt uppdraget att leverera, hämta och reparera byggpallarna. 

 


Länkar

Byggpall

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se