Leveransvillkor

De standardavtal som reglerar förhållandena mellan tillverkare och beställare inom snickeribranschen är:
- ABM 07, Allmänna bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet
- AB-U 04, Allmänna bestämmelser för underentreprenader


Läs mer om ABM 07 i länken till vänster.

Leveransklausuler

I de allmänna avtal som förekommer finns leveransklausuler för byggbranschen som reglerar var ansvaret för leveransen slutar respektive börjar.
Vid uppgjord leveranstid ska varan vara på den plats som avtalats.
 

HOS

Hämtat Olastat Säljaren vilket kort innebär att köparen ansvarar för varan så snart den är lastad av honom. Begreppet innebär också den för säljaren minsta ansvaret för varans leverans.

HLS Hämtat Lastat Säljaren
LOK Levererat Olossat Köparen
 
LLK Levererat Lossat Köparen
LIK  Levererat Inburet Köparen

 


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se