ABM 07

ABM 07 är ett leveransavtal som är gemensamt utformat mellan byggbranschens parter d v s Sveriges Byggindustrier, som är organ för de flesta byggnadsföretagen i Sverige, och ett antal branschorganisationer däribland TMF som bland annat representerar tillverkare av olika byggnadsmaterial.

Avtalet tar upp allt relevant som har med produkten, den beställda varan att göra. Det innebär t ex transport och mottagningskontroll, ansvar, reklamation. betalning och viten. För trovärdigheten och tryggheten är det viktigt att man avstår från att göra eller acceptera avsteg i ABM 07. Däremot så finns det ett antal så kallade täckbestämmelser som inleds med om inte avtalats eller liknande, dess punkter ger part rätt att föreslå förändringar som kan godtas eller förkastas. Om avsteg ändå accepteras bör dess kostnader värderas och tas med i kalkylen.

Till höger finns dokument associerade med ABM 07, inklusive en engelsk version.

För Köplag, Konsumentköplag samt Produktansvarslag hänvisar vi till regeringens webbplats, riksdagen.se/sv/dokument-lagar/ 


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se