Maskinupphandling

TMF har i samarbete med svensk möbel- och träindustri tagit fram dokumentation som ska underlätta underhandling av maskinella lösningar.

TMF:s maskinupphandlingsinformation är medlemsexklusiv och du kommer dock bara åt de delarna (se menyn till vänster) via TMF-inloggning i övre, högra hörnet. .


Kontakt

Robin Ljungar, 08-762 72 43

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se