TMF. Länk till startsidan för webbplatsen.

Produktion

Det har hänt en hel del med produktionsprocessen i trä- och möbelindustrin under de senaste decennierna. Numera är automation och robotisering en naturlig del i de flesta produktionsmiljöer, samtidigt som det ställs allt högre krav när det gäller ett långsiktigt miljötänk.

I menyerna till vänster kan du ta del av TMF:s arbete inom produktionsområdet - inte minst när det gäller att guida medlemsföretagen angående maskinupphandlingen och hur man ska resonera.


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se