TMF. Länk till startsidan för webbplatsen.

Rapporter


BOSTAD/BYGGANDE

Brand i flerbostadshus av trä – Analys, rekommendationer och FoU-behov
av Birgit Östman, SP samt Lars Stehn, LTU (2014)

Se nedlanddningsbar fil till höger.

Byggherrekostnader - Byggherrekostnadernas utveckling 1990-2015
av Alexanders Dratos och Hans Lind. Ett samarbete mellan KTH och TMF (2015)
Ladda ner

Miljonprogrammet 2015 (TMF)
- Hur löser vi den nya bostadskrisen? (juli 2011)
Ladda ner

Släpp strypgreppet kring nya bostäder - förutsättningar för jobb och tillväxt (dec 2012)
- Stefan Fölster, Göran Grahn, Lina Sjöström (Sv. Näringsliv)
Ladda ner

FÖNSTER

Träfönster (TMF) - rätt val för klimatet och miljön
Ladda ner

MILJÖ & HÅLLBARHET

MÖBLER

Vad är en rättighet värd om man inte kan skydda den? (TMF)
- Plagiering inom svensk möbelindustri (juli 2011)
Ladda ner

TRÄ (ALLMÄNT)

Värden för världen
- Konsekvenser av ett ökat industriellt träbyggande
av Thomas Nord och Staffan Brege, Linköpings Universitet (2013)
Ladda ner

 


 


 


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se