Remissärenden - LOU/möbler

Här publiceras aktuella remissärenden som rör LOU (lagen om offentlig upphandling) samt möbelbranschen.
Se dokument nedan.

20140425 TMF-remiss Patentdomstol
20140425 TMF-remiss Patentdomstol
20140926 TMF-remiss LOU
20140926 TMF-remiss LOU

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se