Krav och standarder

TMF arbetar för utveckling av en rad branschgemensamma standarder och normer inom olika branscher och produktgrupper. Det handlar dels om utveckling av egna standarder, dels om anpassning till EN-standarder.


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se