CE-märkning av byggprodukter

Från den 1 juli 2013 blir det obligatoriskt även i Sverige med CE-märkning av byggprodukter som har en harmoniserad standard. Från och med detta datum gäller CPR (Construction Products Regulation, Byggproduktförordningen på svenska) för dessa produkter och den CE-märkta produkten ska åtföljas av en prestandadeklaration (finns exempel i den svenska  översättningen av CPR).

Konsument/byggare/arkitekt/byggherre/fastighetsägare
De svenska byggreglerna gäller fortfarande. För dig som är konsument, byggare, arkitekt eller annan föreskrivare, byggherre eller fastighetsägare är produktens prestandadeklaration ett verktyg för att du ska kunna bedöma om produkten kan användas för att byggreglerna ska uppfyllas. (via medlemsinloggning kommer du åt nedladdningsbara dokument i högerspalten). 
Observera att CE-märket ställer krav på hur produkternas prestanda ska bedömas och beskrivas, dock INTE på själva prestandan. Prestanda behöver endast deklareras för de egenskaper som har betydelse för de grundläggande egenskapskraven på byggnadsverk. I övrigt kan begreppet ”npd” (no performance determined) användas.

Tillverkare
För dig som är tillverkare kan du i listan nedan se om din produkt ska CE-märkas. För att kunna göra det krävs en så kallad harmoniserad europastandard (förkortas hEN), som har en ZA-bilaga. ZA-bilagan beskriver vilka egenskaper som kan och ska deklareras samt vilka provningar som ska utföras. Det finns även anvisningar för tillverkningskontroll (”FPC”, factory production control).

Vad händer då om jag inte CE-märker min produkt?
Omärkta byggprodukter som omfattas av kravet på CE-märkning får inte säljas efter den 1 juli 2013. Produkter som lämnat tillverkaren till försäljningsledet får dock säljas slut. Boverket är marknadskontrollsmyndighet och har i uppgift att se så att produkter som säljs i landet är korrekt märkta och deklarerade. När Boverket hittar felaktigheter är åtgärden i första hand att tillverkaren ombeds att rätta till felet.
Undantag från CE-märkning, eller lättnader, finns för s k ”Microföretag” (max 10 anställda och max 2 miljoner euro i omsättning) – se CPR artikel 37 samt ”andra förenklade förfaranden” i artikel 38.


Vilka byggprodukter i trä måste ha CE-märkning?

Produkt
Harmoniserad standard
CE-märkning Kommentar


Hållfasthetsorterat konstruktionsvirke

EN 14081-1:2005
+ A1:2011

Ja  
Träpaneler


EN 14915:2006

Ja  
Trägolv

EN 14342:2005 + A1:2008

Ja  
Limträ

EN 14080:2005

Ja Standard under revidering


Fingerskarvat konstruktionsvirke

prEN 15497

Tidigast 2013 Standard prel. klar hösten 2013


Prefabricerade takstolar med spikplåt

EN 14250:2010

Ja  


LVL för konstruktionsändamål

EN 14374:2004

Ja  


Träskivor


EN 13986:2004

Ja  


Sågat & hyvlat virke,
ej för konstruktion

Saknas

Nej  


Fönster och ytterdörrar, utan brandkrav

EN 14351-1

Ja  


Innerdörrar,
utan brandkrav

prEN 14351-2

Tidigast 2015

Standard prel. klar hösten 2014


Dörrar, portar och fönster med brandkrav

prEN 16034


Tidigast 2015

Standard prel. klar hösten 2014

Trätrappor

Saknas

Nej

 
Kök & Bad Saknas Nej  
Lister Saknas Nej  
Prefabricerade trähus Saknas Nej  

 

 


 


Dokument

Byggproduktförordningen-SE 201104.pdf
Byggproduktförordningen Kemikalieaspekter 201206.pdf
CE-märkningsguide FEMIB DörrarFönster 2013 eng.pdf
BA 1, CPR-termer mm, vers 1 201208.pdf
BA 2, Mall till ZA-bilagan på svenska, vers 1 201208.pdf
BA 3, Mall till AVCP-avsnittet på svenska, vers 1 201208.pdf
EU-kommissionen Kontaktpunkter (eng).pdf
Prestandadeklarationer - exempel dörrar och fönster.zip
Prestandadeklaration - Maskinellt sorterat.pdf
Prestandadeklaration - Massiva golvbrädor av barrträ (obehandlade).pdf
Prestandadeklaration - Massiva golvbrädor av barrträ (ytbehandlade).pdf
Prestandadeklaration - Sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler.pdf
Prestandadeklaration - Takstol.pdf
Prestandadeklaration - Visuellt sorterat GS- och SS-virke.pdf
Prestandadeklaration - Visuellt sorterat T-virke.pdf

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se