SFDK

SFDK – Svensk Fönster & Dörr­kontroll - är fönster- och dörrindustrins egen kvalitetsmärkning. Ett bransch­gemensamt system för godkän­nande av fönster och ytterdör­rar på den svenska marknaden. 

SFDK-logo120120Europeisk standardmärkning innebär inte med automatik att produkten tål nordiskt klimat eller stämmer med svenskt miljö­arbete. SFDK-märkningen är allt i ett –  den bygger på europastandarder för beräkning och provning av en produkts egen­skaper men med produktkrav specialanpassade för vårt klimat.

SFDK-märkning underlättar kommunikationen mellan före­skrivare, beställare och tillverkaren av produkten. Märkningen ger vägledning i valet av fönster och dörrar oavsett om produkterna ska sitta i ett blåsigt höghus eller en villa i ett isigt Karesuando. Klas­sificeringstabellerna är ett smidigt hjälpmedel för att ringa in de krav som ställs på olika funktioner. Exempel på obligatoriska krav för funktionsegenskaper är: lufttäthet, regn­täthet, värmeisolering. Exempel på tilläggs­egenskaper är brandmotstånd och ljudisole­ring.

Kategori A = entrédörr
Kategori B = varmförrådsdörr

Kategori C = kallförrådsdörr

 

 


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se