Godkända dörrar

Här publiceras de företag vars dörrar har testats och godkänts enligt krav i SFDK. Kontakta repektive företag för detaljerad information.

Företag Dörrtyp Godkännandenr
Ekodoor Int. AB ST 7  2006.08.31-01


Ekodoor Int. AB 


ST 9, 10 


2006.08.31-02 


NorDan AB


UL, ULN, IL, ILN


2006.10.12-01


Leksandsdörren AB
 
Standardstomme       
2007.07.05-01
 
Br Johanssons Träförädling AB YDB 2012.06.01-01

 


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se