Godkända fönster

Här publiceras de företag vars fönster har testats och godkänts enligt krav i SFDK. Kontakta repektive företag för detaljerad information.

Företag

Fönstertyp

Godkännandenr

Elitfönster AB AFH, EFH 2005.07.08-01
Elitfönster AB AFK, EFK 2005.07.08-02
Elitfönster AB AD, ED, AFS, EFS 2005.07.08-03
Elitfönster AB KED-AL 2005.07.08-04
Elitfönster AB EKI, EKIU, EKID 2006.10.19-01
Elitfönster AB EF 2006.10.19-02
Elitfönster AB ETI, ETIU, ETID 2006.10.19-03
Elitfönster AB EDI, EDIU, EDID 2006.10.19-04
Svenska Fönster AB
(SP Fönster)
"OBJEKT 2+1"
- Sidohängt
- Fönster dörr
2006.09.29-01
Svenska Fönster AB
(SP Fönster)
"OBJEKT 3-glas"
- Sidohängt
- Fönster dörr
2006.12.21-01
Svenska Fönster AB
(SP Fönster)
"STABIL"
- Vrid
- Fast
- Sidohängt
- Fönster dörr
- Överkantshängt
2007.03.08-02
Svenska Fönster AB
(Traryd Fönster)
"OBJEKT 2+1"
- Sidohängt
- Fönster dörr
2006.12.21-02
Svenska Fönster AB
(Traryd Fönster)
"OBJEKT 3-glas"
- Sidohängt
- Fönster dörr
2006.12.21-03
Svenska Fönster AB
(Traryd Fönster)
"GENUIN"
- Vrid
- Fast
- Sidohängt
- Fönster dörr
 Överkantshängt
2008.01.31-1
Svenska Fönster AB
(Mockfjärdsfönster)
"CONTINENTAL 2+1"
- Sidohängt
- Fönster dörr
2006.12.21-04
Svenska Fönster AB
(Mockfjärdsfönster)
"CONTINENTAL 3-glas"
- Sidohängt
- Fönster dörr
2006.12.21-05
Svenska Fönster AB
(Mockfjärdsfönster)
"PRIMA"
- Vrid
- Fast
- Sidohängt
- Fönster dörr
- Överkantshängt
2007.03.08-01

 

 


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se