Bygg badrummet rätt

Med syfte att lösa problem med bristande samordning samt att enas kring typlösningar vid badrumsbyggnationer genomfördes projektet Bygg Badrummet Rätt som resulterade i en skrift på hur man bygger våtrummet rätt.

Projektet drevs av de ledande byggföretagen, försäkringsbolagen och berörda branschorganisationer under ledning av Säker Vatten. Målet har varit att öka tillgängligheten för äldre och rörelsehindrade samt att minska risken för vattenskador. Konstruktionerna har beräknats, fuktsäkerhetsprojekterats och även testats i full skala vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Förutom att kvaliteten ökar och risken för vattenskador minskar, är enhetliga och utprovade konstruktioner en viktig komponent för industriellt byggande.

Ladda mer och läs mer i filen.


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se