Avtal & Kvalitet

Kvalitetsarbetet är högt prioriterat för företagen. Visionen för trähusgruppen är att ”öka andelen felfria hus och därigenom öka förtroendet för branschen”. För att öka andelen felfria hus arbetar TMF med en nollfelsvision, certifiering av trähusbyggare och standardavtal.

Med hjälp av försäkringsbolaget GAR-BO kommer antalet hus som har noll fel vid slutbesiktning att mätas från och med 2010. Syftet med mätningen är att antalet nollfelshus ska öka successivt. TMF har också tillsammans med SP tagit fram en utbildning för att öka kvaliteten på byggentreprenaderna. Medlemsföretagen har också förbundit sig att följa standardavtalet AA 12 som TMF har tagit fram tillsammans med Villaägarnas riksförbund och Konsumentverket.

NOT. För inloggade medlemmar finns diverse dokument att ladda ner; AA12 köpekontrakt, ABM 07, ABS09 samt Certifiering av trähusbyggare.

Kontaktpersoner Kvalitet: 
Gustaf Edgren, gustaf.edgren@tmf.se
Anders Rosenkilde, anders.rosenkilde@tmf.se


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se