Bygga trähus

Den som ska bygga eget hus behöver tänka på en mängd saker. Bland annat finns ett standardavtal som TMF tagit fram tillsammans med Konsumentverket, ABS 09, detta finns att ladda ner på Konsumentverkets webbplats.

Till Konsumentverkets webbplats

Det är bara små justeringar som gjorts från ABS 05, delvis föranledda av det som tidigare gick under benämningen "hantverksformuläret". De största justeringarna finns i kontraktet och i avsnittet om hur kostnaderna ska anges. Vi har också gjort ändringar angående Arbetsmiljö där formuleringen är i samklang med den nya Arbetsmiljölagen. Nytt här är ju att vid arbeten som görs baserade på Konsumenttjänstlagen förs med automatik byggherrens ansvar för arbetsmiljön över till den som åtar sig att uppföra byggnaden, såvida man inte som byggherre i skriftligt avtal behåller byggherrens ansvar för arbetsmiljön.

Besök gärna övriga webbplatser till höger för att hitta ytterligare information.

Besiktningsmannaboken201310Besiktningsmannabok
Besiktningsmannaboken är en branschgemensam handbok som beskriver vad man kan förvänta sig vid en besiktning av nybyggda småhus. Handboken kan användas av alla som är inblandade i byggprocessen, det vill säga beställare, entreprenörer och besiktningsmän.
Besiktningsmannaboken har tagits fram i samarbete med några av Svenska Byggingenjörers Riksförbunds mest erfarna besiktningsmän, samt av representanter från Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund, Trä-och Möbelföretagen (TMF), Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR), Försäkrings AB Bostadsgaranti och Gar-Bo Försäkring.
I boken beskrivs bland annat olika besiktningstyper som förekommer i samband med att man bygger ett småhus och hur de går till. Besiktningsmannaboken behandlar också vad fackmässighetsnivån är för olika byggdelar och hur dessa ska besiktigas. Förhoppningen är att man med tydlig information kring besiktningar kan ge rätt förväntningar hos alla inblandade parter när det är dags för besiktning.

Ladda ner och läs Besiktningsmannaboken till höger.


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se