Marknad & Statistik

TMF arbetar med omvärldsbevakning och tar kontinuerligt fram flera olika typer av statistik och prognoser. För närvarande är detta en månatlig marknadsrapport, Trähusbarometern, som publiceras fyra gånger per år samt en byggprognos för småhus.

Medlemsföretagen i trähusgruppen får dessutom till gång till TMF-bevakning trähus i form av ett riktat nyhetsbrev med fördjupad information och analys av faktorer och nyheter som påverkar trähusbranschen.


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se