Trähus - styrgrupp

Arbetet inom TMF Trähus leds av en styrgrup, där en valnämnd ansvarar för val av ledamöter samt dess ordförande. Styrgruppen träffas regelbundet för att diskutera och lägga fast riktlinjer för TMF:s arbete i branschrelaterade frågor.

Inloggade medlemmar kan läsa mer om arbetet som finns beskrivet i Måldokument 2011 samt Styrdokument trähus.

Styrgrupp 2016-

Ordförande
Claes Hansson, Götenehus

Vice ordförande
Per Gutung, Skidstahus

Ordinarie ledamöter
Peter Bosson, Anebyhus
Joakim Henriksson, Myresjöhus
Henrik Johnsson, BoKlok
Kent Johansson, Älvsbyhus
Stefan Lindbäck, Lindbäcks Bygg
Anders Lindholm, Eksjöhus
Peter Mossbrant, Derome

Valberedning
Birgitta Hedlund, Bra Hus från Hedlunds AB
Gunnar Jönsson, Fiskarhedenvillan
Staffan Lindquist


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se