TMF Energi

Med anledning av de skärpta kraven på energihushållning har TMF och dess trähustillverkande medlemmar låtit SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, utveckla ett beräkningshjälpmedel för att projektera och beräkna specifik energianvändning - TMF Energi. Programmet lanserades första gången i september 2009 och används idag av merparten av de svenska småhustillverkarna.

Bakgrund
Från och med 2009/2010 skärpte Boverket energikravet för nybyggda eluppvärmda hus väsentligt. Kravet innebär att de eluppvärmda hus som byggs från och med 1 januari 2010 är minst dubbelt så energieffektiva som det genomsnittliga småhuset och förbrukar endast en fjärdedel jämfört med lägenheterna i miljonprogrammet.
Besök gärna Boverkets webbplats där det finns mer att läsa och ladda ned.

TMF erbjuder beräkningshjälpmedel
Med anledning av de skärpta kraven på energihushållning har TMF och dess trähustillverkande medlemmar låtit SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, utveckla ett beräkningshjälpmedel för att projektera och beräkna specifik energianvändning i de hus man levererar. Programmet lanserades i september 2009 och används idag av merparten av de svenska småhustillverkarna.

Ny version av TMF Energi - 5.2
TMF har fr om våren hösten 2015 en ny version av TMF Energi klar, som är anpassad till de nya energireglerna. Den nya versionen heter 5.2.
En uppgradering från tidigare versioner kostar 2-3 000 kr (beroende på version) och kan beställas av anders.rosenkilde@tmf.se.
TMF-Energi 5.2 kan fritt laddas ned i en demo-version (till höger). Den innehåller tre olika flikar och varje flik har begränsad funktionalitet, dvs man kan inte ändra alla indata, men den bör ändå ge en bra bild av programmets möjligheter. De tre flikarna innehåller de mest sannolika installationstekniska lösningarna för att klara kraven i BBR22.
Lösenordet för demoversionen är "BBR22TMFtest"; öppna med skrivskydd.

För prisuppgift samt beställning av en fullversion av TMF-Energi 5.2;
skicka e-post till anders.rosenkilde@tmf.se.

 


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se