Utbildningar - trähus

TMF_aukt60Inom TMF Trähus erbjuds två efterfrågade utbildningar; auktoriserad trähussäljare samt certifierad trähusbyggare.

Auktoriserad trähussäljare
Utbildningen för auktoriserade trähussäljare har omarbetats och förnyats enligt beslut i styrgruppen TMF Trähus. Syftet med det nya upplägget – numera i Gar-Bo:s regi - är att vara mer ändmålsenlig, tilltala fler och därmed bredda användarkåren.
Auktorisationen utfärdas dock även fortsättningsvis av TMF.
Och – det ska fortsatt vara en exklusiv fördel att ha sin säljkår TMF-auktoriserad.
Läs mer.

Certifierad trähusbyggare
TMF och SP arrangerar sedan flera år utbildningar av trähusbyggare. Avsikten med utbildningen är att öka kunskaperna främst när det gäller lagar och regelverk, fuktsäkert byggande och utförandekontroll. Utbildningen genomförs under två dagar och avslutas med ett prov som kan ligga till grund för en certifiering.
Läs mer.

 

Under hösten 2013 har tre fortbildningar och en grundkurs anordnats av TMF. Under året har Sven Albinsson, Foyen advokatfirma varit kursledare för fortbildningarna och Claes Rudhag, Creab, har tagit hand om grundkurserna för auktorisation.Under året har TMF arrangerat två grundkurser och fem fortbildningar.  Totalt har 850 säljare auktoriserats sedan omstarten 2002. Av dessa är ungefär 300 kvar i branschen.

Claes Rudhag håller i både grundkurs och fortbildning
Nya avtal är tecknade för utbildningen och Claes Rudhag, Creab kommer att vara utbildningsledare för både grundkurser och fortbildningar från och med 2014. Avtal är tecknade med Lundsbrunn kurort och Sundbyholms slott.
Utdrag ur databasen för uppdateringar och ändringar har gått ut till samtliga utbildningsansvariga på respektive företag under november månad.

Våren 2014
Information om datum för vårens fortbildningar och planerat datum för nästa grundkurs kommer snart att skickas ut. Nästa grundkurs kommer att äga rum i Sundbyholm. Kallelser till vårens fortbildningar kommer att skickas ut senast under januari.
From 2014 byter TMF kursledare på fortbildningarna och ett nytt avtal är tecknat med Claes Rudhag. Claes, som har en lång och gedigen erfarenhet i branschen, har varit kursledare för fortbildningarna under flera år tidigare. Vi hälsar honom välkommen tillbak

 


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se