Gör ett bättre husköp!

Att bygga ett hus är kanske din största och viktigaste affär någonsin. Du kommer att få erbjudande av många som vill leverera till dig. Då behöver du känna trygghet kring de olika besluten.
Med hjälp av utbildningar hos husföretagens branschorganisation Trä- och Möbelföretagen (TMF) kan du vända dig till kvalificerade yrkesmän med uttalad specialistkunskap för trähusbyggande. Det handlar om auktorisation av trähussäljare samt certifiering av trähusbyggare.

TMF_aukt60Auktoriserad trähussäljare
När du ska köpa ett nytt hus finns det anledning att vända sig till företag som använder auktoriserade trähussäljare.
En auktoriserad trähussäljare genomgår regelbundet en utbildning som är framtagen för att öka kunskapen kring frågor som säljare och husköpare gemensamt ska diskutera vid ett husköp. Lager, regler men även specifika husfrågor som på ett eller annat sätt kan komma att spela en viktig roll vid köp av tomt och eller byggande av nytt hus på befintlig tomt.
För att en säljare ska få behålla sin auktorisation ska fortbildningen löpande uppdateras vartannat år. Grundidén för auktorisationen är att säkerställa att deltagarna har givits dokumenterat tillfälle att skaffa sig tillräcklig kunskap för att verka i branschen på ett seriöst och etiskt riktigt sätt. Det ligger stort fokus på gällande lagstiftning; däribland Jordabalken, Konsumenttjänstlagen samt Konsumentköplagen

Certifierad Trähusbyggare
TMF och SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) utbildar sedan flera år certifierade trähusbyggare.
Avsikten med utbildningen är att öka kunskaperna när det gäller lagar och regelverk, fuktsäkert byggande och utförandekontroll. Därmed minskar konsumenters eventuella missnöje i samband med husköp. Utbildningen genomförs under två dagar och avslutas med ett prov som kan ligga till grund för en certifiering.
Målsättningen är att medlemsföretagens trähus ska uppföras av utbildade och certifierade trähusbyggare och därmed minska förekomsten av fel samt öka förtroendet för husbyggande generellt.


Besök följande länkar för viktig information om att bygga hus:
www.boverket.se
www.konsumentverket.se
www.omboende.se


Kontakt

Gustaf Edgren, 08-762 72 76

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se