Certifierad trähusbyggare

TMF och SP arrangerar sedan flera år utbildningar av Trähusbyggare. Avsikten med utbildningen är att öka kunskaperna främst när det gäller lagar och regelverk, fuktsäkert byggande och utförandekontroll. Utbildningen genomförs under två dagar och avslutas med ett prov som kan ligga till grund för en certifiering.

Frekvens och kurslängd: Kursen hålls 2–4 gånger/år. Kolla exakta datum på tmf.se. Kursen pågår under två dagar.
Målgrupp: Kursen förutsätter grundkunskaper och praktisk erfarenhet.

Teknisk grundskap
Sökande ska ha allmän teknisk kunskap motsvarande lägst:
a) Ingenjörsutbildning inom byggområdet samt 1 års praktisk erfarenhet av trähusbyggande
eller
b) Nuvarande gymnasieskolans byggprogram eller likvärdig utbildning med minst 2 års praktiskt arbete med trähusbyggande
eller
c) 5 års praktisk erfarenhet av trähusbyggande

Praktisk erfarenhet
Om sökandes tekniska grundkunskaper erhållits från:
a) eller b) ska sökande ha medverkat i att uppföra minst 2 trähus under de senaste 2 åren
c) ska sökande ha medverkat i att uppföra minst 4 trähus under de senaste 3 åren varav minst 2 av dessa objekt i arbetsledande ställning

Målsättningen inom TMF Trähus är att medlemsföretagens trähus skall uppföras av utbildade och certifierade Träbyggare i syfte att minska förekomsten av fel och öka förtroendet för små- och trähusbyggande generellt. Sprid därför denna information till de byggentreprenörer ni använder och ställ krav på utbildning.

Vi kommer att arrangera utbildningar på fler platser i landet allt efter behov. Det finns även möjlighet att genomföra företagsanpassade utbildningar för de som så önskar.

 

 


 

 


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se