Våra bransch- och produktgrupper:   Dörrar Fönster   TMF_Kokbadrum_50 TMF_Mobler_50 TMF_Specialinredningar_50 TMF_Tragolv_50 TMF_Trahus_50 TMF_Trappor_50 TMF_Traskivor_50

 

Träskivor

Träskivor är en sammanfattande benämning på skivmaterial med trä som huvudsaklig råvara. Det finns ett flertal typer av sådana skivor. Vanligen är de uppbyggda av fanér, spån eller fibrer som hålls samman med bindemedel.

TMF_Traskivor_60Plywood, spån- och träfiberskivor
Man grupperar i allmänhet skivorna efter deras uppbyggnad. Skivor som baseras på fanér - tunna skikt av trä - kallas i allmänhet plywood, ibland kryssfanér. Skivor med träspån som råvara, kallas spånskivor. De som har träfibrer som utgångsmaterial kallas träfiberskivor, ofta också "board", "wallboard" eller "masonit".

Tillverkning och användingsområden
Träskivor har med åren fått en mycket bred användning. De förekommer allmänt i möbler och snickerier av olika slag, antingen som lackerad skiva eller som stommaterial för fanér och film. Inom byggsektorn används skivor till golv, vägg- och takmaterial inomhus och som underlag för yttertak samt fasadmaterial utomhus. Vissa skivtyper har sådana tekniska egenskaper att de med fördel kan användas för konstruktiva, bärande ändamål. Träfiberskivor av den typen ingår exempelvis  i s.k. lättbyggsystem, där balkar och reglar har liv av skivor och flänsar av trä.
Träskivor används också i stor utsträckning för fordonstillverkning, både som formpressade detaljer i bildörrar, instrumentpaneler och andra liknande inredningar.  Dessutom användes de som plana skivor till lastbilsflak och busskarosser.

Medlemsskapet i TMF
Skivgruppen inom TMF omfattar företag som tillverkar spånskivor, MDF, träfiberskivor och plywood. Prioriterade verksamhetsområden inom TMF är teknik, bioenergifrågan, statistik och samarbetet inom de europeiska branschorganisationerna FEIC och EPF. Se menyvalen till vänster.
OBS! Det krävs medlemsinlogging för att komma åt exklusiva branschdokument som rör träskivor.


 

 

Dokument

Info Prestandadekl Träskivor (eng).pdf
Prestandadeklaration Träskivor I (eng).pdf
Prestandadeklaration Träskivor II (eng).pdf

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se