Bioenergifrågan

TMF arbetar för att uppmärksamma att de stöd som är riktade till bioenergisektorn skapar orättvisa konkurrensvillkor mellan skivindustrin och energisektorn.

Samtidigt konkurrerar skivindustrin med fjärrvärmebolag som omfattas av ett monopol. Skivindustrin konkurrerar med sina produkter på en internationellt konkurrensutsatt marknad.

TMF är aktiva med att skriva debattartiklar, pressmeddelande och uppvaktar politiker. Varje år genomförs också en analys av konkurrensen på virkesmarknaden som har fått stor massmedial uppmärksamhet.


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se