EU för träskivor

Skivindustrin är aktiva inom internationella frågor genom de europeiska branschorganisationerna EPF och FEIC.

Byggelit och Swedspan är medlemmar i EPF och Vänerply är medlemmar i FEIC. Organisationerna har ett gemensamt kansli och arbetar med liknande frågor. TMF bevakar vad som händer i EU genom organisationerna och är aktiva i forskningssamarbetet samt kampanjerna om stöden som är riktade till bioenergisektorn.

Läs mer på följande länkar:
EPF (extern länk)
FEIC (extern länk)


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se