Teknik skivindustrin

TMF samverkar med SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut, beträffande samrådsgruppen för träskivor.

Gruppen består huvudsakligen av tekniker från branschens företag och träffas två gånger per år på SP i Borås. Syftet med gruppen är att initiera och driva branschgemensamma frågor som t.ex. FoU, standardisering, utbildning etc.

TMF driver även referensgruppen Bygga där en representant från skivindustrin deltager tillsammans med representanter från trähus, fönster, dörrar, trappor och trägolv. Syftet med referensgruppen är att öka samverkan mellan branschgrupperna i aktuella gemensamma frågor som t.ex. Boverkets Byggregler, standardisering, näringspolitik etc.


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se