Tillverkning av träskivor

Plywood, spån- och träfiberskivor

Träskivor är en sammanfattande benämning på skivmaterial med trä som huvudsaklig råvara. Det finns ett flertal typer av sådana skivor. Vanligen är de uppbyggda av fanér, spån eller fibrer som hålls samman med bindemedel.

Uppbyggnad

Man grupperar i allmänhet skivorna efter deras uppbyggnad. Skivor som baseras på fanér - tunna skikt av trä - kallas i allmänhet plywood, ibland kryssfanér. Skivor med träspån som råvara, kallas spånskivor. De som har träfibrer som utgångsmaterial kallas träfiberskivor, ofta också "board", "wallboard" eller "masonit".

Utgångsmaterial

Utgångsmaterialen - fanér, sågpån eller fibrer  - ger skivtyperna deras allmänna karaktär. Under årens lopp har ett flertal produkter utvecklats för anpassning till andra ändamål än ursprungsskivorna. Det har bland annat inneburit att skivor med en kärna av trä som belagts med fanér (lamellträ) eller med träfiberskivor (board-lamell) tagits fram.  Helt nya skivtyper har utvecklats.  Exempel är  MDF
- Medium Density Fibreboard - och OSB - Oriented Strand Board. Tillverkning av MDF startades i Sverige under 1996 .

Tillverkning och användningsområden

Träskivor har med åren fått en mycket bred användning. De förekommer allmänt i möbler och snickerier av olika slag, antingen som lackerad skiva eller som stommaterial för fanér och film.

Inom byggsektorn används skivor till golv, vägg- och takmaterial inomhus och som underlag för yttertak samt fasadmaterial utomhus. Vissa skivtyper har sådana tekniska egenskaper att de med fördel kan användas för konstruktiva, bärande ändamål. Träfiberskivor av den typen ingår exempelvis  i s.k. lättbyggsystem, där balkar och reglar har liv av skivor och flänsar av trä.

Träskivor används också i stor utsträckning för fordonstillverkning, både som formpressade detaljer i bildörrar, instrumentpaneler och andra liknande inredningar.  Dessutom användes de som plana skivor till lastbilsflak och busskarosser.

Kompendium om träskivor - tillverkning och användningsområden

Ett kompendium på 80 sidor är framtaget i första hand som undervisningsmaterial för gymnasieskolor och andra utbildningar.

Kompendiet behandlar tillverkning, användningsområden och även tekniska data och egenskaper för svenska träskivor. I kompendiet finns också uppgifter om exempelvis brandklasser, ljud, ytbehandling, kvaliteter och standarder.Kompendiet kostar 200 kronor inkl moms och frakt. För en klassuppsättning om minst tio kompendier blir kostnaden 150:-/st inkl moms och frakt. 

Följande medlemsföretag tillverkar träskivor:

 • Spånskivor
  Byggelit AB med fabriker i Ambjörby och Lit
  samt Swedspan AB, Hultsfred
  ACB, Brunflo
   
 • Träfiberskivor, MDF
  Karlit AB, Karlsholmsbruk
  Masonite AB, Rundvik
   
 • Plywood
  Vänerply AB, Otterbäcken  

För mer information och beställning av kompendiet:

Henrik Smedmark
Telefon: 08-762 72 61
E-post: henrik.smedmark@tmf.se


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se