TMF. Länk till startsidan för webbplatsen.
Våra bransch- och produktgrupper:   Dörrar Fönster   TMF_Kokbadrum_50 TMF_Mobler_50 TMF_Specialinredningar_50 TMF_Tragolv_50 TMF_Trahus_50 TMF_Trappor_50 TMF_Traskivor_50

 

Branschutveckling

TMF:s medlemmar är företag som på ett eller annat sätt har en koppling till boende och byggande. Branschutvecklingsverksamheten bedrivs inom ett antal branschgrupper och fokuserar framför allt på områdena marknad, näringspolitik, produktionsutveckling, teknik & forskning, miljö och hållbarhet, nätverk och mötesplatser samt kurser. 

Bransch temaområden

TMF kan – tillsammans med sina medlemsföretag – åstadkomma mycket via gemensamma projekt och gemensamma påtryckningar. Genom samverkan kan branschernas intressen framföras med större tyngd; gentemot politiker, myndigheter och andra intressenter. TMF är sedan länge en aktör under Almedalsveckan. Och inte minst ger branschsamarbete bra tillfällen till erfarenhetsutbyte och möjligheter att skapa nätverk med kollegor.

Resultat från samarbeten har genom åren bl a resulterat i mässdeltagande, olika temadagar, byggvarudeklarationer, gemensamma leveransbestämmelser och standarder, monterings- och skötselanvisningar.Vi tar fram statistik, marknadsanalyser och prognoser, och vi ser till att medlemsföretagen kan samverka kring marknadsföring samt gemensamma projekt, inom och utom Sverige.

Aktuella branschfrågor
Exempel på viktiga branschfrågor just nu är bostadspolitiska agendan, lagen om offentlig upphandling (LOU), maskinupphandling, Maskinkörkortet, Möbelfakta samt TMF Energi.

Bransch- och produktgrupper
Bransch- eller marknadsspecifika grupper driver dina frågor. Det mesta av arbetet sker på bransch- eller produktnivå, och ofta i projektform. Det finns grupper för bland annat fönster, dörrar, trappor, trähus och möbler, och exempel på frågor som drivs inom grupperna kan vara standarder, mässor, nordiskt och internationellt samarbete, näringspolitik, omvärldsbevakning samt utbildning.

Klicka vidare - via ikonerna ovan alt. menyn till vänster - för arbetet i just din bransch och dina produktgrupper.


Kontakt

Cecilia Ask Engström, 08-762 72 06

Cecilia Ask Engström OB 1120150

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se