Öppen Dörr

Öppen Dörr är en gemensam TMF-aktivitet där medlemmarna visar upp sig för att skapa intresse för träindustrin och sina företag. Den har arrangerats vid ett antal tillfällen - senast 2012.

Målsättningen är att öka intresset för arbete och studier, öka kunskapen om vår produktion och våra produkter samt inte minst att visa upp oss och vara stolta för det vi har. Genom att göra det samlat kan det mediala genomslaget öka då vi kan kraftsamla stödet till dig som väljer att ta chansen.

Har du idéer om hur TMF kan stödja framtida satsningar för att göra ditt företag synligt, är du välkommen att kontakta Henrik Smedmark alt. någon annan på TMF.


Kontakt

Henrik Smedmark, 08-762 72 61

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se