Den 30 mars öppnas dörrarna!

Det har åter blivit dags för Öppen Dörr – en gemensam TMF-aktivitet där medlemmarna visar upp sig för att skapa intresse för träindustrin och sina företag. Mellan den 30 mars och 15 april hoppas vi att så många medlemsföretag som möjligt öppnar dörren för framtidens arbetskraft.

Målsättningen är att öka intresset för arbete och studier, öka kunskapen om vår produktion och våra produkter samt inte minst att visa upp oss och vara stolta för det vi har. Genom att göra det samlat kan det mediala genomslaget öka då vi kan kraftsamla stödet till dig som väljer att ta chansen.

Tidpunkten stämmer in för val till yrkeshögskola och högskola, omval till gymnasiet samt att det bör tilltala elever som avslutar sin utbildning under våren. Dessutom innebär det ett startskott för att attrahera framtida elever.

”Öppen Dörr är ett jättebra initiativ för att trä- och möbelindustrin ska tränga igenom informationsbruset. Ju fler TMF-företag som deltar desto större blir genomslaget. Fiskarhedenvillan är inne i ett expansivt skede och söker nya byggingenjörer från högskolan, i hård konkurrens med flera andra branscher. För oss innebär Öppen Dörr en möjlighet att väcka intresse och bygga relationer med presumtiva medarbetare.”
Jan Holman, personalchef på Fiskarhedenvillan, Borlänge

”Öppen Dörr är ett bra sätt att marknadsföra sitt företag och branschen i stort. Vi fick mycket positiv uppmärksamhet med små medel 2011. Skolor, arbetsförmedling och kollegor besökte oss för att se hur vi arbetar. Det blev en aha-upplevelse för flera som förvånades över vår moderna och automatiserade produktion. Dessutom rapporterade media om händelsen. Om hela trä- och möbelindustrin samlas kring Öppen Dörr lär intresset bli ännu större i år.”
Mara Maric, vd Orsa Lamellträ

Vill Du vara med?
TMF hjälper dig med pressinbjudan, inbjudan till skolor och inbjudan till politiker. Dessutom bistår vi med trycksaker och idéhjälp för era egna aktiviteter. Självklart kommer vi även att bistå i att marknadsföra dagen.

Öppen Dörr 2012
Checklista
Planering

Citat om Öppen Dörr

Intresseanmälan
Anmäl ditt intresse att delta till henrik.smedmark@tmf.se. Har du frågor är du välkommen att kontakta Henrik på tel. 08-762 72 61 alternativt någon annan på TMF.

 

Få info via Facebook!
Öppen Dörr 2012 finns även som Facebook-grupp. Gå med du också!


 

Läs om Öppen Dörr-upplagan 2011
Öppen Dörr 2011


Kontakt

Henrik Smedmark, 08-762 72 61

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se