För besökare

Den 2 april öppnar industrin dörren för framtidens medarbetare genom att bjuda in unga människor som står i begrepp att fatta beslut om yrkesval och framtid. Vi måste visa dem att vi finns!

Samtidigt ska allmänhet, de folkvalda och kommunala näringslivscheferna, samt - inte minst anställdas nära och kära - se vilken fantastisk industri vi representerar.

Varför ska vi öppna dörren?
- branschen ska bli mer synlig
- vi vill få unga att vilja söka sig till oss
- vi vill ge media en positiv bild av vår spännande bransch
- vi vill öka kontakter med folkvalda beslutsfattare
- vi vill öka kontakten med skolor/yrkesutbildningar
- vi vill uppmuntra mer forskning och utveckling

Länkar:

Frågor och svar
Rapport från 2006

Har du ytterligare frågor eller funderingar kontakta Henrik Smedmark, 08-762 72 61, din branschrepresentant eller din lokala TMF-rådgivare.

Få info via Facebook!
Öppen Dörr 2011 finns även som Facebook-grupp. Gå med du också!


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se