Inbjudan

Trä- och möbelindustrin behöver fler duktiga medarbetare. Behovet är stort och det är ingen överdrift att säga att vi behöver alla typer av kompetenser. Från produktion till ledning. Från inköp till sälj. Utmaningen låter enkel men det finns en annan sanning som vi inte kan blunda för  – vi är inte ensamma om behovet. Samma verklighet gäller för många branscher. Just därför måste vi utnytta varje tillfälle att skapa intresse kring vår bransch.

Kampanjen Öppen Dörr rullar igång den 2 april. Det är din kampanj, men tillsammans ska vi se till att den röda mattan ligger utrullad! Missa inte tillfället att visa vad ditt företag och branschen kan erbjuda unga människor med nya idéer, kompetenser och visioner. Passar inte den dagen väljer ni en dag i anslutning för att öppna er dörr.

Unga människor står i begrepp att fatta beslut om yrkesval och framtid, vi måste visa dem att vi finns. Samtidigt ska de folkvalda och kommunala näringslivscheferna inse att vi är mer än bara tillverkande industrier. Vi är innovativa och har konkurrenskraftiga företag med människor och idéer värda att satsa på.

Tidpunkten stämmer in för val till yrkeshögskola och högskola, omval till gymnasiet samt att det bör tilltala elever som avslutar sin utbildning under våren. Dessutom innebär det ett startskott för att attrahera framtida elever. Vi hjälper dig med inbjudan till skolor och kommer även att skicka ut information om Öppen Dörr till många skolor.

Vi producerar kampanjmaterial där du som medverkar syns. Vi producerar informationsmaterial till unga, allmänhet och media.
Vi tar självklart fram en kampanjhemsida laddad med information.
Du bjuder in kommunens ordförande och näringslivschef liksom ortens riksdagsman och lokaltidningens reporter. Vi hjälper dig med inbjudan och pressinformation.

Många företag har visat intresse för Öppen Dörr. Det är väldigt positivt. Samtidigt tror vi att det finns fler företag som gärna är med. Har du frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta mig eller någon av mina kollegor. Du kan även läsa mer om kampanjen här.

Anmäl ditt företag redan idag!
Du som anmäler dig tidigt har ett försprång. Ju snabbare ni är, desto bättre kan ni planera er medverkan och nå bästa effekt. Anmälan görs direkt till TMF via e-post till info@tmf.se. Ange kontaktperson hos er, ev. samordning med andra företag, önskemål om stöd från TMF. Vi räknar med dig!

Med vänlig hälsning


Henrik Smedmark
 


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se