Frågor och svar

I intresseanmälningarna finns flera bra frågor. Vi ska försöka ge vår syn på några av de vanligaste.

Kommer TMF att bjuda in högskolestuderande? Självklart kommer vi att göra det. Vi har ett antal högskolor i våra listor men tar gärna emot tips om vilka utbildningar ni tycker är viktiga. Ju mer vi vet om de önskemål ni har desto lättare är det att stödja era aktiviteter. Vi kommer ta fram stöd för era inbjudningar om ni så önskar skicka inbjudningar direkt till viktiga mottagare.
 
Vad som krävs för att medverka i Öppen Dörr? Det finns inga tydliga krav. Ju fler företag som öppnar dörren desto bättre. Vi är gärna bollplank för idéer och kan hjälpa till med samordning, inbjudningar mm, men i slutändan känner ni er hembygd bättre än vad vi gör.

Måste aktiviteten ske på en lördag? Det finns en styrka i att göra saker tillammans. Därför finns det ett värde i att genomföra aktiviteten på ett specifikt datum. Erfarenheten från tidigare har visat att en lördag ger väldigt positiv uppmärksamhet, men om det av olika skäl är svårt att genomföra Öppen Dörr den 2 april kommer vi självklart kommer vi att stödja er även om ni väljer att genomföra Öppen Dörr en annan dag som passar er bättre.
 


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se