TMF. Länk till startsidan för webbplatsen.

Rekrytering

Rekryteringsbiten är ett viktigt område för trä- och möbelindustrin, och det kommer att få ett allt större fokus de kommande åren eftersom Sverige står inför de största pensionsavgångarna någonsin.

TMF:s rekryteringsenkäter pekar också mot ett stort behov av anställda med hög akademisk utbildning.

Rekryteringsbehov i trä- och möbelindustrin
Svensk trä-och möbelindustri är inne i en expansiv period. Många företag har en stabil efterfrågan och ser ett behov av att öka personalstyrkan.
Den undersökning från 2015 som Prognoscentret gjort på uppdrag av Trä-och Möbelföretagen (TMF) visar att trä-och möbelindustrin i Sverige uppskattar rekryteringsbehovet de kommande fem åren till 7 400 personer. Den starka marknaden gör att företagen bedömer att mellan 4 800 och 6 300 utgörs av nya tjänster. En stor del av detta består av yrkesarbetare medan efterfrågan på tjänstemän utgör 35 procent av behovet.
För yrkesarbetare efterfrågas i första hand gymnasial yrkesutbildning. Många företag har svårt att hitta individer med rätt kompetens, där framförallt erfarenhet av CNC-maskiner lyfts fram.När det gäller tjänstemän kräver många jobb ingenjörskompetens eller annan eftergymnasial teknisk kompetens. Det har varit den mest eftersökta kompetensen under det senaste året och trenden ser ut att hålla i sig.

Aktuell rekryteringsrapport
TMF Rekryteringsrapport - 2015


Kontakt

Henrik Smedmark, 08-762 72 61

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se