TMF. Länk till startsidan för webbplatsen.

Remissärenden - utbildning

Här publiceras aktuella remissärenden som rör utbildningssektorn för trä- och möbelindustrin. Se dokument till höger, inklusive tidigare remissvar.

För följande remissärende har svar lämnats under november 2015:

Utbildningsdepartementets remisspromemoria;  
DS 2015:41 ”En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap”.
Utbildningsdepartementet har gjort en översyn av reglerna kring Yrkeshögskolan som infördes 2008.
Man föreslår fler intag för godkända utbildningar och öppnar för preparandutbildningar, vilket TMF efterlyst. Förslaget innehåller även förtydliganden av ett antal regler. TMF är däremot avvisande till att förslaget innehåller begränsningar i möjligheterna till att anpassa antagningsregler
http://www.regeringen.se/remisser/2015/08/remiss-ds-201541-en-startkt-yrkeshogskola---ett-lyft-for-kunskap/ 

 


 


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se