Teknikcollege

Teknikcollege är utbildningar för dagens och framtidens industri - utformade i  samarbete med näringslivets företag för att nå bästa möljiga kompetens och konkurrenskraft.

Svenska teknik- och industriföretag är i behov av skickliga medarbetare med kvalificerad utbildning både på gymnasial och eftergymnasial nivå. För att öka kvaliteten hos tekniskt inriktade utbildningar på olika nivåer, har industrins parter tillsammans engagerat sig för att utveckla visionen om Teknikcollege. Teknikcollege initierades 2003, idag finns certifierade regioner från norr till söder och mer än hälften av Sveriges kommuner arbetar med Teknikcollege i någon form.

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Teknikcollege_logotyp160130Målet är att företagens framtida medarbetare har den kompetens som behövs på en global marknad. För de studerande innebär Teknikcollege attraktiva tekniska utbildningar som leder till anställningsbarhet eller förbereder för vidare studier vid exempelvis teknisk högskola.

Teknikcollege ger teknik- och industriföretag möjlighet att vara med och styra utbildningar så att de motsvarar företagens framtida behov av kompetens. Inom varje Teknikcollegeregion finns en regional styrgrupp samt lokala styrgrupper där näringslivet är i majoritet och styrgruppsordförande är näringslivsrepresentant. Det innebär att näringslivet är med och styr såväl utbildningarnas omfattning och inriktning som utformning och innehåll.

Inom Teknikcollege kvalitetssäkras utbildningar utifrån tio kriterier som teknik- och industriföretag tagit fram. Kriterierna säkerställer processen för att ständigt utveckla Teknikcollege med den kvalitet som industrin kräver.

Fakta
Idag finns;
- 26 certifierade regioner
- 150 certifierade utbildningsanordnare
Ca 180 av Sveriges kommuner arbetar med Teknikcollege i någon form.

Tre informationsfilmer från Teknikcollege
Teknikcolleges informationsfilm för studerande är nu klar och med detta avslutas triologin av informationsfilmer under 2014. Filmerna bygger på samma bildspråk och upplägg men är riktade mot olika målgrupper i information och copy. Filmerna har tydligt riktats för att besvara frågorna "Vad är Teknikcollege", ”Varför ska jag välja en Teknikcollegecertifierad utbildning? ” respektive ”Varför ska mitt företag engagera sig inom Teknikcollege?” Temat för filmerna samlas under kampanjnamnet ”ALLT SOM SKAPAS FINNS FÖRST I NÅGONS FANTASI” och syftar till att koppla industri och teknik till innovationer, kreativitet och nyskapande.
Filmerna hittar ni på www.teknikcollege.se, tcportalen.se samt på Vimeo och Youtube.

Teknikcollege fyller 10!
2006 certifierades Teknikcollege Örebro län och de senaste tio åren har totalt 150 industrirelevanta utbildningsanordnare runt om i hela Sverige certifierats. Detta kommer Teknikcollega att fira under 2016. Häng med på festen!
Läs mer

 


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se