Gesällprov - möbelsnickare

Ett gesällbrev är ett bevis på att innehavaren uppfyller branschens krav på yrkeskunnande. Detta får man genom att göra ett gesällprov under eller efter utbildning i möbelsnickaryrket.
Här har vi samlat information om hur man går till väga för att få ett gesällbrev.

Det är Stiftelsen Hantverk & Utbildning, på uppdrag av Sveriges Hantverksråd, som sköter handläggning och administrationen av Gesäll- och Mästarbrev i Sverige.
TMF administrerar ritningsgranskningen för gesäll-/mästarprov för möbelsnickeri (även möbelrenovering och dekopöryrket) och finns även representerade i Sveriges Hantverksråd.
 

Gesällgranskning
Ritningar granskas av granskningsnämnden

Så här går det till steg-för-steg:

  1. Genomförd hantverks-/yrkesutbildning, praktik eller lärlingsutbildning. Tre års bakgrund eller motsvarande kompetens (Enligt Möbelmästares bedömning)
  2. Gesällprovsritningar skickas till ritningsgranskningsnämnden.
  3. Inbetalning av granskningsavgift till TMF.
  4. Anmälan/ansökan om Gesällbrev skickas till Gesäll- och Mästarbrevskansliet.
  5. Administrationsavgift för Gesällbrev betalas till Gesäll- och Mästarbrevskansliet.
  6. Gesällprov.
  7. Granskning av Gesällprov.
  8. Gesällbrevsutdelning i den lokala företagar-/hantverksföreningen.
     

För mer detaljerad information; se dokumentet Gesällprov steg för steg till höger.
Du kan också läsa mer om Gesäll- och Mästarbrev på Sveriges Hantverksråds webbplats.

Kontakt - Stiftelsen Hantverk & Utbildning:
Sveriges Hantverksråd
Box 147
793 23 Leksand
Marita Olars, administration av gesäll- och mästarbrev, tfn 0247-369 55
Börje Hagman, ansvarig provbestämmelser m.m., tfn 0247-369 52
info@hantverksrad.se

 


Länkar

Sveriges Hantverksråd

 

Datum

Ritningar skall vara TMF tillhanda:

15 maj - vårtermin

1 december - hösttermin

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se