Validering av yrkeslärare

TMF deltar i validering av blivande yrkeslärare i samverkan med CV. CV är Skellefteå kommuns väglednings- och valideringscentrum.

CV samarbetar med universitet och högskolor i hela landet med validering inför antagning till yrkeslärarutbildning. Tillsammans med branschorganisationer eller centrala yrkesnämnder utförs likvärdig bedömning av yrkeserfarenheterna som sedan tillgodoräknas vid respektive lärosäte. Kartläggning och bedömning sker via vårt webbaserade kartläggningssystem ValiWeb®.

Relaterad information:

ValiWeb® (extern länk)

Skellefeå CV (extern länk)


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se