Gymnasier - träteknik

Yrkesutbildning med inriktning mot träindustrin ges till största delen av gymnasieskolan. Utbildningen kan indelas efter två huvudinriktningar, en med industriellt hantverk och en med inriktning mot modern tillverkningsteknik. Utbildningen kan ske i gymnasieskolans Industriprogram eller Hantverksprogram.

Den trätekniska utbildningen inom gymnasieskolan ger grundläggande yrkeskunskaper för anställning inom träindustrin men ger också en allmän teoretisk grund för fortsatta studier inom yrkesområdet eller för studier med en mer teknisk eller konstnärlig inriktning.

För mer info om gymnasier, riktade mot träindustrin, besök Träplugg.


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se