Högskolor

Nedan hittar du information samt länkar till några möjliga utbildningsvägar på högskolenivå inom trä- och möbelindustrin.

Ingenjörsutbildningar
Ingenjörsutbildningar förutsätter avslutad gymnasieutbildning med betyg i kärnämnena motsvarande de Naturvetenskapliga eller Tekniska programmen. För den som har gått träteknisk inriktning på Industri- eller Hantverksprogrammet utan kompletterande kurser finns möjlighet till teknikerutbildning i form av KY- eller YTH-utbildning (se nedan under Vägar till fler utbildningar).

Civilingenjörsutbildning med en träteknisk inriktning finns vid Tekniska Högskolan i Stockholm, Linköpings Tekniska Högskola och Luleå Tekniska universitet. Utbildningen tar 4,5-5 år.

Ingenjörsutbildning med en träteknisk inriktning finns vid Högskolan i Jönköping, Högskolan i Skellefteå, Linköpings Tekniska Högskola samt vid Växjö universitet. Utbildningarna är treåriga.

Fler utbildningar
Skogsindustrin har en branschgemensam gymnasie- och högskolesatsning som syftar till att öka kunskapen om svensk skogsindustri bland Sveriges studerande.
SkogsSverige är skogsnäringens portal på internet. Här finns mycket att välja på bland utbildning, fortbildning och kompetensutveckling.

Yrkesteknisk Högskoleutbildning (YTH) är för den som har minst fyra års yrkeserfarenhet. Syftet är att få bredare och djupare kunskaper för att efter utbildningen kunna få mer kvalificerade arbetsuppgifter.  
 


Högskolor:

Högskolan i Jönköping
Högskolan i Skellefteå
Linköpings Tekniska Högskola
Linnéuniversitetet
Tekniska Högskolan i Stockholm
Luleå Tekniska universitet
Lunds Tekniska Högskola
Träakademien Mittuniversitetet


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se